جلسه با مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری

جلسه با مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری

به جهت حل مسائل فی مابین با شهرداری، در مورخ ۹۷/۱۲/۱۵ جلسه بازدید میدانی از اراضی ۶۴ هکتاری با حضور آقای مهندس جنگی مدیرعامل محترم سازمان زمین و مسکن شهرداری انجام و ادامه جلسه در دفتر شرکت پیگیری و نمایندگان طرفین برای پیگیری تا حصول نتیجه تعیین گردید و مقرر شد با هماهنگی و پیگیری […]

خواندن ادامه

۱۵ اسفند روز درخت کاری و هوای پاک

۱۵ اسفند روز درخت کاری و هوای پاک

آغاز درختکاری شهر سبز الهیه در بیست و یکمین سالگرد تاسیس شرکت پیرو اطلاع رسانی قبلی و با حضور گرم و سبز برخی از سهامداران و نمایندگان محترم سهامداران، مراسم درختکاری مقارن با بیست یکمین سالگرد تاسیس شرکت در بلوار ورودی اراضی ۶۴ هکتاری (امتداد بلوار الهیه) برگزار گردید. درخت کاری برابر طرح مصوب شهرداری […]

خواندن ادامه

جلسه با کارشناسان راه و شهرسازی

جلسه با کارشناسان راه و شهرسازی

با توجه به شروع تحصیل حریم آزاد راه مشهد– قوچان و تداخل آن با بخشی از باغ صفی آباد , جلسه با کارشناسان راه و شهرسازی برای چگونگی تحصیل حریم برگزار و مقرر شد، طرفین کارشناسان خود را کتبا معرفی و از طریق هیئت کارشناسی موضوع تعیین تکلیف شود . آزاد راه مشهد – قوچان […]

خواندن ادامه

تشکیل جلسه کمسیون راهبردی

تشکیل جلسه کمسیون راهبردی

جلسه کمسیون راهبردی در مورخ ۹۷/۱۲/۱۲ با حضور جمعی از کارشناسان به منظور بررسی و ارائه راه کارهای تنوع بخشی به فعالیتهای شرکت تشکیل وپس از ارزیابی و شناخت وضع موجود , کلیات مباحث مطرح شده در جلسه پیرامون موضوع مذکور تایید و مقرر شد به جهت انتفاع حداکثری سهامداران و ایجاد درآمدهای پایدار , […]

خواندن ادامه

جلسه هم اندیشی و مشورتی با سهامداران شهرستان نیشابور

جلسه هم اندیشی و مشورتی با سهامداران شهرستان نیشابور

پیروی هماهنگی قبلی نمایندگان شهرستان نیشابور , جمعی از سهامداران این شهرستان روز دوشنبه مورخه ۹۷/۱۲/۶ بازدید میدانی از پروژه شهر سبز الهیه و پروژه صبای ۱۲ شرکت انجام دادند و جناب آقای مهندس حسینی مدیر عامل محترم توضیحات کاملی از فعالیتهای شرکت ارائه نمودند , سپس ادامه جلسه در دفتر مرکزی شرکت پیگیری و […]

خواندن ادامه

جلسه کارشناسی برنامه ریزی مسکن، اقتصاد زمین و مسکن

جلسه کارشناسی برنامه ریزی مسکن، اقتصاد زمین و مسکن

با توجه به اهمیت مسکن به عنوان اولویت اول هر زندگی، جلسه کارشناسی با موضوعات: نگاه به مسکن، ویژگی های مسکن مناسب، عرضه و تقاضا با حضور ۲ نفر از اساتید دانشگاه فردوسی در شرکت تشکیل گردید.مسکن یک نیاز ضروری و قسمت عمده هزینه سبد خانوار را تشکیل می دهد و از نظر اقتصادی سرمایه […]

خواندن ادامه

بازدید مدیران ارشد حوزه فنی و عمران شهرداری از اراضی ۶۴ هکتاری الهیه

بازدید مدیران ارشد حوزه فنی و عمران شهرداری از اراضی ۶۴ هکتاری الهیه

به جهت تسریع در عملیات آماده سازی اراضی شهر سبز الهیه، صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۳۰ و پیروی هماهنگی قبلی، بازدید میدانی از اراضی مذکور توسط مدیران ارشد معاونت فنی و عمران شهرداری و معاون اجرایی شهرداری منطقه ۱۲ و تعدادی از اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت انجام و ضمن بازدید از […]

خواندن ادامه