مناقصه تهیه و ساخت و نصب درب ملامینه و کمد  (مورخه ۹۶/۰۴/۲۰)

مناقصه تهیه و ساخت و نصب درب ملامینه و کمد (مورخه ۹۶/۰۴/۲۰)

 “پایان مناقصه”

اين شرکت در نظر دارد جهت تهیه  و ساخت و نصب درب ملامینه و کمد به آدرس قطعه ۱۵۷ سروش –نبش الهیه ۱۶ موارد زير را از طريق مناقصه واگذار نماييد. ادامه مطلب

مناقصه تهیه مصالح و ساخت و نصب دریچه های کانال هواساز  (مورخه ۹۶/۰۴/۱۰)

مناقصه تهیه مصالح و ساخت و نصب دریچه های کانال هواساز (مورخه ۹۶/۰۴/۱۰)

 “پایان مناقصه”

اين شرکت در نظر دارد جهت تهیه مصالح و ساخت و نصب دریچه های کانال هواساز به آدرس نبش الهیه ۱۶ پروژه سروش و قطعات اقدسیه ۲۲-۲۴ موارد زير را از طريق مناقصه واگذار نماييد. ادامه مطلب