مصاحبه با مدیر عامل شرکت الهیه

مصاحبه با مدیر عامل شرکت الهیه

مصاحبه با مدیر عامل محترم شرکت الهیه جناب آقای احمد عباسی در خصوص فعالیت های جاری شرکت و برنامه های آتی شرکت الهیه :

خواندن ادامه