دریافت سند زمین واگذار شده

دریافت سند زمین واگذار شده

مالك / سهامدار محترم : احتراما اين شركت در سنوات گذشته يك قطعه زمين را به جنابعالي واگذار نموده است و همانطور كه قبلا نيز مكرراً اطلاع رساني گرديده است سند زمين مذكور مدتي است آماده انتقال مي باشد.در صورتيكه هنوز مالك زمين فوق مي باشيد و جهت دريافت سند اقدام نكرده ايد، حداكثر تا […]

خواندن ادامه