شرکت نوید

شركت سرمايه گذاري ساختمانی و توسعه نويد خراسان ( سهامي خاص ) در سال ۱۳۸۴ به شماره ثبت۲۳۶۵۰ اداره ثبت شركت هاي مشهد با سرمايه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال تاسيس گرديد .

اهداف و فعاليت هاي شركت كه در اساسنامه تصريح شده به شرح موضوعات زير مي باشد :

۱- انجام ســرمايــه گـذاري و مشـاركت بطور مستقيم و غيــرمستقيم در فعاليتهاي توليدي و خدماتي ،عمراني و ساختماني ، مالي و بازرگاني ، صنايع و معادن و ساير اموريكه مرتبط با فعاليتهاي ذكر شده باشد .

۲- مبادرت به خريد سهام ساير شركتها و عندالزوم فروش آنها.

۳- جذب سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي از طريق اشخاص حقيقي و حقوقي.

۴- ايجاد شعبه ها و نمايندگيهاي مورد نياز در داخل و خارج از كشور .

 آدرس وب سایت: www.navidkhorasan.com