تقویم رخدادهای منطقه نوین شهری الهیه
۱- تصویب طرح جامع ۱۳۷۲

۲- تصویب طرح تفصیلی ۱۳۷۴

۳- تأسیس شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان ۱۳۷۷

۴- کلنگ زنی طرح آماده سازی اراضی الهیه توسط دکتر قالیباف ۱۳۷۸

۵- انتخاب پیمانکار اجرای پروژه آماده سازی ۱۳۷۸

۶- واگذاری زمین به سهامداران ۱۳۷۸

۷- برقراری خط اتوبوس واحد ۱۳۷۸

۸- برقراری امنیت، تأسیس پاسگاه و حراست ۱۳۸۳- ۱۳۷۷

۹- اجرای تأسیسات برق ۱۳۷۹

۱۰- کاشت و نگهداری فضای سبز ۱۳۷۹

۱۱- اجرای تأسیسات آب اراضی الهیه ۱۳۸۳

۱۲- افتتاح شهرداری منطقه ۱۲ الهیه ( تنها شهرداری واگذار شده به بخش خصوصی در کشور ) ۱۳۸۳

۱۳- آغاز عملیات ساخت ۱۹۰۰ واحد مسکونی ۱۳۸۳

۱۴- اجرای عملیات گاز رسانی ۱۳۸۵

۱۵- اجرای تأسیسات آب اراضی امامیه و اراضی الهیه ۱۳۸۸- ۱۳۸۴

۱۶- ساخت پروژه تجاری اداری الهیه واقع در الهیه ۲۰ سال ۹۲

۱۷- ساخت و تحویل ۲۵۰ واحد آپارتمانی مجتمع های صبا از سال ۹۰ تا ۹۸

۱۸- ساخت پروژه مسکونی تجاری سروش واقع در الهیه ۱۶ – سال ۹۶

۱۹- ساخت مجتمع های تجاری و اداری اقدسیه فاز یک و دو واقع در اقدسیه ۲۰  و ۲۲ – سال ۹۶

۲۰- آماده سازی اراضی ۶۴ هکتاری مربوط به پروژه شهر سبز از سال ۹۶ تا کنون