اجراي شبكه ها و توزیع آب در امامیه غربی

اجرای شبکه توزیع آب در مساحتی حدود ۶۲۰ هکتار از دیگر پروژه های جاری می باشد .شرکت الهیه ضمن اجرای شبکه های توزیع آب اراضی متعلق به سهامداران خود در امامیه ، طي قراردادی با سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی ، اجراي شبكه توزیع آب اراضي اماميه غربی را به عهده گرفت . هم اکنون حدود ۸۵ درصد از عملیات اجرایی پروژه در فاز یک به اتمام رسیده است و ادامه عملیات در منطقه امامیه به تناسب تامین اعتبار در دست اجرا می باشد .