معرفی مدیران شرکت

بنیانگذاران شرکت :

شهیدنورعلی شوشتریمحسن رفیقدوست اکبر صابری فرمحمدباقر قالیباف
محمدحسن آذرنیوازغلامرضا خطیب زاده

شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان به پشتوانه ده هزار سهامدار ایثارگر و جانباز در سال ۱۳۷۷ توسط شرکت سپاد خراسان تاسیس گردید . در حال حاضر این شرکت بطور مستقل در کنار شرکتهای سپاد و نوید خراسان، مجتمع های وصال و الماس شرق مجموعاً گروه شرکت های سپاد را تشکیل می دهند.

لیست مدیران شرکت :

 

ردیف
عکس
نام و نام خانوادگی
سمت
تحصیلات
1نعمت اله ظریفرئیس هيئت مدیرهکارشناسی ارشد عمران
2محمد شيردل نايب رئيس هيئت مديره کارشناسی مدیریت دفاعی
3اکبر صابري فر عضو هيئت مديره کارشناسی جغرافیا
4علی اصغر عبدالهیعضو هيئت مديره دیپلم علوم انسانی
5محمد حسن مشهدیعضو هيئت مديره فوق لیسانس مدیریت صنعتی
6محمد هادی حسینی سرچشمهمدیر عاملمهندسی عمران - کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و دانشجو دکتری برنامه ریزی شهری در دانشگاه فردوسی

رزومه کاری مدیر عامل شرکت

7هادی برجیبازرسفوق لیسانس حسابداری
8بهرام صارمی مدیر فنیکارشناسی عمران
9رضا طالبیمدیر مالیکارشناسی حسابداری
10رضا نبویمدیر املاک و حقوقی کارشناسی حقوق قضایی
11محمد زین العابدینی مدیر سهامکارشناسی حقوق
12سیدرضا قلمشاهیمدیر اداریدیپلم صنایع فلز