فروش واحد هاي مسكوني صبا ١٢

فروش واحد هاي مسكوني صبا ١٢ در شرف انجام است، جهت سرمايه گذاري و خريد واحد ها پيش از ارائه عمومي در بازار، با تلفن هاي دفتر فروش تماس حاصل فرماييد
۳۵۲۴۰۰۴۰
۳۵۲۴۰۰۵۰