اطلاعیه

سهامدار محترم شرکت الهیه
با توجه به رونق روز افزون منطقه الهیه و تاثیرات مثبت آن بر سهام شرکت، جهت حفظ منافع خود قبل از هرگونه اقدام به فروش سهم ، با امور سهام تماس حاصل فرمایید.
تلفن:
۳۵۳۱۳۶۱۹
۳۵۳۱۳۶۲۰
***
خانواده الهیه همدل و همصدا
http://www.instagram.com/elahiye.co
http://sapp.ir/soroush.elahieh
https://t.me/elahieh