جلسه هم اندیشی و مشورتی با نمایندگان و وکلای سهامداران

پیروی دعوت نامه ها و پیگیری های انجام شده جلسه هم اندیشی در تاریخ ۹۷/۹/۱۵ , ۹۷/۹/۲۲ با حضور اعضاء محترم هیأت مدیره , مدیر عامل و نمایندگان سهامداران تشکیل و بر اساس سین برنامه دو هدف در جلسه دنبال شد .

۱ – گزارش آخرین وضعیت شرکت به لحاظ پروژه های اجرائی در حال انجام و پروژه های تمام شده , طرح سماء , طرح سروش و غیره .

۲ – نظر سنجی در خصوص صدور تعرفه شهر سبز و بررسی مشکلات , مزایا و معایب آن

این جلسه در دو تاریخ مذکور با حضور حداکثر نمایندگان و هیأت مدیره تشکیل و پس از بحث و بررسی ، مورد نقد و آسیب شناسی قرار گرفت, و در پایان اعضاء از پروژه ۶۴ هکتاری و صبای ۱۲ بازدید نمودند .

و در انتها پس از ارائه رهنمودهای اعضاء حاضر و تبادل نظر با اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل پس از ۴ ساعت جلسه خاتمه یافت .

https://t.me/elahie

hhttp://sapp.ir/soroush.elahieh

http://www.instagram.com/elahiye.co