بازدید شهردار منطقه ۱۲ و معاونین، از شهر سبز الهیه

جلسه بازدید شهردار منطقه ۱۲ و معاونین اجرایی، شهر سازی و املاک روز پنجشنبه ۹۷/۱۱/۱۱ از شهر سبز الهیه انجام گردید، و جناب آقای مهندس حسینی مدیر عامل شرکت توضیحات کاملی از آخرین وضعیت آماده سازی پروژه ارائه دادند:

۱- مرحله اول آماده سازی که شامل سابگرید و نصب جداول بوده به اتمام رسیده و تحویل موقت شده است.

۲- مرحله دوم که بحث آبرسانی است در آینده نزدیک شروع خواهد شد و تقاضای نظارت و پیگیری بیشتر از مجموعه را در خصوص تایید آبهای سطحی و ترافیک از شهرداری داشتند.

جناب آقای مهندس محبی شهردار منطقه نیز ضمن تشکر از اقدامات انجام شده در خصوص تسریع در تایید مطالعات آبهای سطحی و ترافیک دستورات لازم را دادند و مقرر شد کارشناسان شهرداری و شرکت مشترکاٌ موضوع آماده سازی را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.