جلسه هم اندیشی مدیر عاملان شرکتهای (الهیه , سپاد , نوید , احیاء صنایع )

جلسه هم اندیشی مورخ ۹۷/۱۱/۱۳ با حضور آقایان سردار غزالی پور و حجت السلام محرابی و مدیر عاملان شرکتهای الهیه , سپاد , نوید , احیاء صنایع برگزار گردید .
این جلسه با موضوعات انتفاع بیشتر سهامداران و صرفه جویی در هزینه ها و استفاده از فضای کسب و کار پیش آمده با ورود استاندار جدید در استان تشکیل گردید و مقرر شد از شرایط پیش آمده حداکثر بهره برداری انجام شود و به استانداری برای اجرای پروژه های مناسب و دارای توجیه اقتصادی اعلام آمادگی شود .