جلسه کارشناسی برنامه ریزی مسکن، اقتصاد زمین و مسکن

با توجه به اهمیت مسکن به عنوان اولویت اول هر زندگی، جلسه کارشناسی با موضوعات: نگاه به مسکن، ویژگی های مسکن مناسب، عرضه و تقاضا با حضور ۲ نفر از اساتید دانشگاه فردوسی در شرکت تشکیل گردید.مسکن یک نیاز ضروری و قسمت عمده هزینه سبد خانوار را تشکیل می دهد و از نظر اقتصادی سرمایه و عامل آرامش و آسایش هر خانواده است از طرف دیگر مسکن  نشانگر جایگاه اجتماعی هر فرد می باشد.

پایه اصلی مسکن ، زمین و کاربریهای روی آن می باشد و از همه مهمتر زمین یک کالا تجدید ناپذیر می باشد که هر قطعه از آن در کره زمین مثل و مانند ندارد. زمین پایه و اساس هر نوع سرمایه گذاری است.

لذا از سهامداران عزیز تقاضا دارد به جهت انتفاع بیشتر در صورت عدم نیاز ، از فروش اراضی خودشان که سرمایه گذاری بلند مدت است خودداری و چنانچه نیاز ضروری به فروش دارند قبل از هر گونه اقدام با شماره های دفتر املاک شرکت ۳۵۲۴۰۰۲۰ – ۳۵۲۴۰۰۳۰ تماس حاصل نمایید.