جلسه هم اندیشی و مشورتی با سهامداران شهرستان نیشابور

پیروی هماهنگی قبلی نمایندگان شهرستان نیشابور , جمعی از سهامداران این شهرستان روز دوشنبه مورخه ۹۷/۱۲/۶ بازدید میدانی از پروژه شهر سبز الهیه و پروژه صبای ۱۲ شرکت انجام دادند و جناب آقای مهندس حسینی مدیر عامل محترم توضیحات کاملی از فعالیتهای شرکت ارائه نمودند , سپس ادامه جلسه در دفتر مرکزی شرکت پیگیری و ضمن پاسخ مدیر عامل به سوالات حاضرین موضوع تعرفه شهر سبز مطرح و پیشنهادات سهامداران جهت بررسی کارشناسی اخذ گردید .

جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت .