مزایده دوم تعرفه شهر سبز الهیه

سهامدار گرامی با سلام به اطلاع میرساند که مزایده دوم تعرفه شهر سبز الهیه روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۴ در محل دفتر شرکت برگزار گردید و مبلغ هر تک‌ سهم تعرفه ۲/۰۴۰/۰۰۰ تومان ، (۴۰ سهم ۸۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان) بفروش رسید.

***

https://t.me/elahieh

http://sapp.ir/soroush.elahieh

http://www.instagram.com/elahiye.co