تعرفه شهر سبز الهیه و سهام شرکت

همانطور که مستحضر هستید تعرفه اراضی شهر سبز الهیه بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۹۸/۴/۱۹ ، از شهریور ماه سال جاری در حال واگذاری به سهامداران محترم می باشد. لذا لازم به توضیح می باشد که پس از این واگذاری، تعرفه شهر سبز الهیه از سهام شرکت جدا و سهامداران علاوه بر سهام شرکت، سهامدار تعرفه شهر سبز الهیه نیز می باشند.

مصوبات هیات مدیره برای اراضی شهر سبز الهیه به شرح زیر می باشد:

  • با واگذاری تعرفه شهرسبز، برگ سهام از تعرفه جدا خواهد شد و قیمت هر ۴۰ سهم آن با توجه به دارایی ها غیر شهر سبز، مبلغ  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردید. (قیمت هر تک سهم ۷۵۰/۰۰۰ هزار ریال)
  • قیمت اراضی شهرسبز توسط هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری بشماره ۹۸۶۷۱ مورخ ۹۸/۳/۷ ارزش گذاری شده و قیمت تک ­سهم هرتعرفه در زمان گزارش، ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد و اعلام شده است.
  • واگذاری تعرفه از شهر مشهد شروع و شهرهای عمده به صورت حضوری انجام خواهد شد.

قابل ذکر است در خصوص قیمت تعرفه اراضی شهر سبز الهیه، شرکت طی دو مرحله مزایده برگزار و نتایج آن به شرح ذیل می باشد:

 

مزایده اول مورخ ۹۸/۰۶/۳۰

  • قیمت فروش هر ۴۰ سهم تعرفه شهر سبز الهیه: ۷۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
  • قیمت فروش هر تک سهم تعرفه شهر سبز الهیه: ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ ریال

 

مزایده دوم مورخ  ۹۸/۰۷/۱۸

  • قیمت فروش هر ۴۰ سهم تعرفه شهر سبز الهیه:  ۸۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال
  • قیمت فروش هر تک سهم تعرفه شهر سبز الهیه:  ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ ریال

 

توصیه شرکت: از سهامداران گرامی درخواست می گردد قبل از هر گونه اقدام با امور سهام شرکت مشورت نمایند.