روند نقل و انتقالات سهام
سهامدار گرامی:
آیا می دانید نگاه هیات مدیره به سهام و سهامدار محوری، ویژه بوده است؟ آقای محمد هادی حسینی سرچشمه مدیر عامل شرکت الهیه توضیح دادند که همواره برنامه ریزی گردید که حتی المقدور خرید و فروش و نقل و انتقال سهام بین سهامداران گرامی انجام شود و نقش شرکت، کنترل بازار و عرضه و تقاضا بوده است. لذا در طول سالهای ۹۰ تا ۹۷ مقدار ۱۸۰/۷۴۳ سهم معادل ۴۵ %، نقل و انتقال شده است. از شما سهامدار شایسته که شرکت را پشتیبانی نموده اید بسیار متشکریم خدمت به شما سهامدار گرامی باعث افتخار ماست . با احترام محمد هادی حسینی سرچشمه