موقعیت شهر سبز الهیه کجاست و برنامه شرکت برای آن چیست؟

شهر سبز الهیه زمینی به وسعت ۶۶ هکتار در غرب بلوار مهدیه و در امتداد بلوار الهیه می باشد که طرح تفضیلی آن در مورخه ۹۴/۱۱/۲۸ به تصویب کمیسیون ماده ۵ شورایعالی معماری و شهر سازی استان رسیده است. عمده کاربری این اراضی، مسکونی با تراکم بسیار کم- ویژه (باغ ویلایی) است . با اجرای پروژه شهر سبز ؛ برای نخستین بار در مشهد، منطقه ای با پوشش گیاهی مناسب و دسترسی آسان به ییلاقات شاندیز و طرقبه و با رویکرد “زندگی آرام” شکل می گیرد. کلیه خدمات و امکانات رفاهی و زیرساختی برای ساکنین شهر سبز پیش بینی شده است. از جمله این خدمات میتوان به تفکیک شبکه های آب شرب و آب غیر شرب و همچنین استفاده از انرژی های تجدید پذیر و مصالح ساختمانی قابل بازیافت اشاره نمود. سرلوحه طراحی شهری این منطقه حفظ آرامش ساکنین منطقه می باشد از جمله:

  1. پوشش گیاهی مناسبی که برای خیابان ها و فضای سبز عمومی و اختصاصی درنظر گرفته شده است.
  2. در هر باغ ویلا ۲۰ درصد سطح اشغال برای احداث ساختمان وجود خواهد داشت و ۸۰ درصد مابقی برای ایجاد فضای سبز و درختان متنوع و امکانات رفاهی در نظر گرفته شده است.
  3. تراکم مجاز ۳۰ درصد است که شامل ۲۰ درصد در همکف و ۱۰ درصد در طبقه اول می باشد و در طبقه منهای یک نیز معادل مساحت طبقه همکف، امکان ساخت امکانات رفاهی نظیر استخر ، سونا و جکوزی فراهم است. به عنوان مثال در یک قطعه زمین ۱۰۰۰ متری، می توان دویست مترمربع بنا در طبقه همکف، یکصد مترمربع در طبقه فوقانی و دویست متر مربع نیز در طبقه منفی یک احداث نمود.
  4. مطابق ضوابط کلیه منازل مسکونی می بایست به شکل مرکزی در قطعه قرار بگیرد، از این حیث برای طراحی منازل می توان خلاقیت دو چندانی به کار رود و مهندس معمار با اختیار بیشتری میتواند معماری منازل را طراحی نماید. مفاهیمی مانند اندرونی و بیرونی، و مباحث تقسیم های چهارگانه فضای سبز و استفاده از جوی آب در فضا سازی با این ضوابط کاملا همخوان است و میتوان از این الگوهای باغ ایرانی در طراحی ها بهره برد.

آماده سازی اراضی شهر سبز:

پروژه آماده سازی اراضی ۶۴ هکتاری غرب بلوار مهدیه در اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شده است و در این مدت عملیات به شرح ذیل انجام شده است :

  • اجرای حدود ۱۳کیلومتر طول جدول کانیوو و تک جدول
  • اجرای حدود ۴۰,۰۰۰ هزار متر مکعب عملیات خاکی
  • اجرای حدود۲۰,۰۰۰ متر طول بتن و پشت بند جداول اجرا شده
  • اجرای سابگرید در خیابانها به مساحت ۶۰,۰۰۰ مترمربع
  • اجرای کامل شبکه توزیع آب و اتصال آن به شبکه آب شهری شامل ۱۳ کیلومتر لوله گذاری در اقطار ۱۱۰ تا ۲۵۰ میلیمتر و در حال حاضر پروژه در مرحله اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری می باشد، که شامل ۹ کیلومتر لوله گذاری با اقطار ۲۵۰ الی ۴۰۰ میلیمتر می باشد.

برای موضوع تامین برق این پروژه نیز، در نظر است با رعایت حداکثری ضریب ایمنی و به عنوان الگویی بی نظیر در کشور اجرا گردد، با رعایت آخرین دستور العملهای اجرائی از آخرین سیستم های نوین تولیدی استفاده خواهد شد تا، زیبایی بصری دوچندانی را در کنار رعایت استانداردهای های جهانی را در پی داشته باشد. و تا حد ممکن تامین برق از انرژی های پاک صورت خواهد گرفت.