اصلاح و بهسازی خط لوله قنات شهر سبز الهیه

خط لوله انتقال آب قنات الهیه با توجه به افزایش دبی آب در اثر بارندگی های سال گذشته و سال جاری و عدم جوابگویی سایز لوله های آن، دچار مشکل گردیده بود. از همین رو عملیات اصلاح و بهسازی خط قدیم با لوله های ۴۰۰ میلیمتری به طول۳۱۰ متر و همچنین اجرای ۲ خط ۳۱۵ میلیمتری در انتهای اراضی شهر سبز به طول ۲۱۰ متر به همراه ۲ عدد منهول اجرا گردید.
شایان ذکر است در آینده از آب این قنات قرار است به عنوان آب غیر شرب باغ ویلا های شهر سبز الهیه استفاده شود.