حضور حاج صادق آهنگران در شرکت

حضور حاج صادق آهنگران (یکی از سهامداران) در امور سهام شرکت- مورخ ۲۹ خرداد ۹۹

***
کانال تلگرام شرکت:

@elahieh