سهامدار محترم آیا می دانید قیمت سهام شرکت الهیه طی دو سال اخیر حدود ۹ برابر شده است.

 

۱-در اوایل سال ۹۷ قیمت یک سهم کامل شرکت الهیه (۴۰ سهم) ۱۲ میلیون تومان بوده است. در سال ۹۸ پیرو مصوبه مجمع عمومی عادی، تعرفه شهر سبز از سهام شرکت جدا گردید که در ابتدا قیمت اراضی شهر سبز توسط هیات کارشناسی رسمی دادگستری در مورخ ۹۸/۳/۷ ارزیابی و قیمت پایه اولیه هر تعرفه شهر سبز ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان و هر ۴۰ تایی ۴۸ میلیون تومان برآورد و ارزیابی شده بود.

۲- پس از این ارزیابی، شرکت دو مرحله مزایده برگزار نمود که در پایان مزایده اول قیمت هر تعرفه مبلغ ۱٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان و قیمت هر ۴۰ تعرفه ۷۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان و در پایان مزایده دوم مبلغ هر تعرفه ۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان و قیمت هر ۴۰ تعرفه ۸۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان بفروش رسید.

۳-در مورخ ۹۹/۴/۱۷ قیمت تعرفه شهر سبز مجددا مورد کارشناسی قرار گرفت و پس از بررسی و ارزیابی، قیمت هر تعرفه ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان و قیمت هر ۴۰ تعرفه ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان تعیین گردید.

۴-ضمناً سهام الهیه مجزا از تعرفه شهر سبز می باشد و هم اکنون قیمت هر تک سهم ۱۱۱٫۷۵۰ تومان و قیمت هر سهم ۴۰ تایی ۴٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان می باشد.