نشریه داخلی شرکت آبادنی و مسکن الهیه خراسان – ویژه سهامداران (شماره نهم)

برای دانلود اینجا کلیک نمایید.

آدرس کانال تلگرام شرکت :Elahieh@