مجمع عمومی فوق العاده و عادی صاحبان سهام (عملکرد سال ۹۸) برگزار گردید:

(نوبت دوم)

با توجه به عدم برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت در نوبت اول مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۷ به علت به حد نصاب نرسیدن حضور سهامداران ، جلسه دوم بنا به دعوتی که از سهامداران محترم و وکلای آنان در روزنامه قدس به شماره ۹۳۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ انجام شده بود، رأس ساعت ۹ صبح روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ در محل مجتمع فرهنگی آیه ها به آدرس : مشهد ، حد فاصل میدان تلویزیون و میدان جهاد تشکیل گردید.

ابتدا آیاتی چند از کلام اله مجید توسط قاری محترم تلاوت شد، سپس با احراز و حصول نصاب لازم وفق ماده ۸۴ قانون تجارت و رسمیت یافتن جلسه، مجمع آغاز گردید:

۱- مجمع عمومی فوق العاده:

در ابتدا مجمع عمومی فوق العاده برگزار گردید و بعد از انتخاب هیئت رئیسه مجمع عمومی فوق العاده، گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی به مجمع در خصوص کاهش سقف آراء  قرائت گردید. و سپس رای گیری در این خصوص صورت گرفت که نتایج آن به شرح ذیل می باشد:

کاهش سقف آرا از ۲٫۵ درصد به یک درصد بصورت قیام  قعودی مورد تصویب قرار گرفت.

۲- مجمع عمومی عادی:

هیئت رئیسه مجمع عمومی عادی، مطابق قانون تجارت انتخاب و جلسه مجمع عمومی عادی بشرح ذیل برگزار گردید:

الف) گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی توسط مدیر عامل شرکت ، آقای محمد هادی حسینی سرچشمه  قرائت شد.

ب) گزارش بازرس قانونی وفق قانون و اساسنامه توسط آقای ناصر جهانشاهی بازرس قانونی شرکت قرائت شد.

ج) گزارش مالی شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان توسط مدیر مالی شرکت قرائت گردید .

د) مدیرعامل شرکت به سوالات مطروحه توسط حاضرین در خصوص مفاد گزارش بازرس قانونی و سایر امور مربوط به شرکت پاسخ دادند .

سپس رأی گیری در مورد موضوعات دستور جلسه به عمل آمد و به شرح ذیل تصمیم گیری و تصویب شد.

۱) آقای ناصر جهانشاهی به سمت بازرس اصلی و آقای هادی برجی به سمت بازرس علي البدل  براي مدت يكسال انتخاب شدند. و اعضای کارگروه مشورتی هم از سوی سهامداران برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۲) ترازنامه و صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۸  به تصویب کلیه سهامداران رسید.

۳) روزنامه کثیرالانتشار خراسان بعنوان روزنامه رسمی شرکت تعیین شد.

۴) مجمع عمومی مقرر داشت مبلغ ۴۹ میلیارد ریال بعنوان سود انباشته جهت تکمیل آماده سازی اراضی ۶۴ هکتاری قرار گیرد و سود نقدی پرداخت نگردد .

جلسه در ساعت ۱۲:۳۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.