صدور اسناد تفكيكي شهر سبز الهيه

سهامدار گرامي ضمن تبريك اعياد شعبانيه و آرزوي سلامتي براي حضرتعالي، بحمد ا… شرايط صدور اسناد تفكيكي شهر سبز الهيه فراهم شده لذا اين اقدام ارزشمند و ساير اقدامات آماده سازي، باعث ايجاد ارزش افزوده در تعرفه هاي شهر سبز گرديده است. لطفا و موكدا قبل از هرگونه خريد و فروش با شماره هاي ذيل تماس حاصل فرماييد.(ضمنا قيمت ميانگين معاملات انجام شده براي ۴۰ تعرفه شهر سبز مبلغ ۱۵۵ ميليون تومان مي باشد)
***
روابط عمومي شركت الهيه
امور سهام: ۲۰-۳۵۳۱۳۶۱۹-۰۵۱
شركت توسعه: ۳۵۲۴۰۰۴۰-۰۵۱