پروژه مشارکتی ۱۷۰۰ واحد مسکونی

پروژه مشارکتی ۱۷۰۰ واحد مسکونی

ما باید با تمام قدرت بازی کنیم؛ روی جنبه های دفاعی و هجومی بازی خودمان تمرکز کنیم. من به تیمم ‏اطمینان کامل دارم. پیش بینی ها علیه ماست اما ما تمام تلاش مان را خواهیم کرد تا این نتیجه را جبران ‏کنیم. چهره دیگری از آرسنال خواهید دید.‏ در دیدار رفت، ما شکست خوردیم که […]

خواندن ادامه