فیلم گزارش عملکرد شرکت در سال ۹۷

این فیلم به مدت سیزده و چهل و پنج دقیقه در بهار ۱۳۹۸ تهیه شده است و گزارش تصویری جامعی از فعالیت های انجام شده طی یک سال گذشته ارائه می دهد. شما می توانید از طریق لینک های زیر فایل را دریافت نمایید. لطفا نظرات خود را جهت بهبود تولید گزارشات تصویری برای ما از […]

خواندن ادامه