بازدید آقای دکتر شیران خراسانی –  ۹۵/۷/۱۸

بازدید آقای دکتر شیران خراسانی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو خانواده بزرگ الهیه از پروژه های شرکت . دکتر رضا شیران خراسانی نماینده محترم مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی به دعوت شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان در تاریخ هجدهم مهرماه ۹۵ از منطقه الهیه و دستاورد های شرکت الهیه که به عنوان بانی آبادانی این منطقه شناخته شده است، بازدید بعمل آوردند.
در این جلسه احمد عباسی مدیرعامل شرکت ضمن عرض خیر مقدم خدمت دکتر شیران، ایشان را فردی متعهد و تاثیر گذار در مجلس شورای اسلامی دانستند و در ادامه به بیان نقطه نظرات و تشریح فرصت های اقتصادی در منطقه الهیه پرداختند.
اکبر صابری فر عضو هیات مدیره شرکت نیز در سخنانی اظهار داشتند: فلسفه پیدایش منطقه الهیه بر اساس تفکر ایجاد یک منطقه شهری استاندارد و ضابطه مند بوده است و بانیان این کار ده هزار نفر رزمنده ایثارگر هستند که شرکت الهیه را تشکیل داده اند. توضیح پیرامون خدمات عمومی وسیع و میزان سرانه فضای سبز مناسب و پیش بینی این موارد در طرح تفضیلی منطقه، بخشی دیگر از سخنان ایشان بود.
دکتر رشید صحابی عضو هیات مدیره شرکت و اولین شهردار منطقه ۱۲ نیز در سخنانی به توضیح پتانسیل های سرمایه گذاری و زیرساخت های موجود پرداختند و اظهار امیدواری کردند با گشایش بلوار مهدیه و اتصال دوسر این بلوار به بزرگراه آسیایی و جاده شاندیز، رشد و توسعه شهری در الهیه دوچندان خواهد شد و هم اکنون کار بر روی اتصال بلوار مهدیه به جاده شاندیز در حال انجام است. ایشان ضمن تشکر از آقای دکتر شیران جهت پیگیری امور مربوط به رشد و توسعه مشهد الرضا، خصوصاً پیگیری مشکلات حریم شهر و ابلاغ طرح جامع مشهد ، خدمت به این شهر را خدمتی مقدس و ارزشمند دانستند.
دکتر شیران نیز در سخنانی نقش جامعه ایثارگری در زمان دفاع مقدس و پس از آن را پر رنگ و تاثیر گذار ارزیابی کردند و تحقق اقتصاد مقاومتی را در حوزه ی عمرانی شهر مشهد منوط به جذب سرمایه های داخلی دانستند. همچنین ایشان اظهار داشتند با نگاهی ویژه امور مربوط به جذب سرمایه برای توسعه روز افزون مشهد مقدس خصوصاً منطقه رو به رشد الهیه را در مجمع نمایندگان خراسان پیگیری خواهند کرد.