واگذاری تعرفه اراضی ۶۴ هکتاری (شهر سبز)

به اطلاع سهامداران عزیز می رساند که از مورخ ۹۸/۶/۳  واگذاری تعرفه اراضی ۶۴ هکتاری (شهر سبز) مطابق مصوبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام آغاز گردیده است، و هم اکنون طبق لیست زمانبندی و بر اساس کد سهامداری در حال انجام می باشد.

اطلاع رسانی برای دریافت تعرفه از طریق ارسال پیامک به سهامداران صورت می گیرد. لذا از سهامداران عزیز تقاضا می گردد ، پیش از دریافت پیامک به شرکت مراجعه ننمایند.

ضمنا جهت هر گونه خرید  و فروش مطابق روال گذشته در خصوص اراضی و سهام شرکت الهیه با امور املاک و حقوقی و مدیریت سهام مشورت و اطلاعات روز، را دریافت نمایید.