دریافت سند زمین واگذار شده

مالك / سهامدار محترم : احتراما اين شركت در سنوات گذشته يك قطعه زمين را به جنابعالي واگذار نموده است و همانطور كه قبلا نيز مكرراً اطلاع رساني گرديده است سند زمين مذكور مدتي است آماده انتقال مي باشد.در صورتيكه هنوز مالك زمين فوق مي باشيد و جهت دريافت سند اقدام نكرده ايد، حداكثر تا تاريخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ در ساعات اداري با ارائه اصل مدارك زمين وكارت ملي، به مديريت املاك مراجعه نماييد.
بديهي است با توجه به سياست هاي دولت و افزايش هزينه هاي نقل و انتقال، عواقب عدم مراجعه به عهده جنابعالي خواهد بود و اين شركت مسئوليتي نخواهد داشت.
شماره هاي تماس ۲۰-۳۵۲۴۰۰۳۰-۰۵۱
***
روابط عمومي شركت آباداني ومسكن الهيه خراسان